Olen Aadu Raudla, atesteeritud metsakonsulent alates aastast 2006.


Omandasin metsandusliku hariduse kõigepealt Luual (1972-1976) ja kõrghariduse EPAs (1979-1985). Olen töötanud metskonnas metsatehnikuna, Eesti Metsainstituudis inseneri ja vaneminsenerina, Virumaal kolhoosi metsaülemana (1986 – 1993), metsa ja puiduga tegeleva väikefirma juhina, erametsaomanike piirkondliku tugiisikuna Lääne –Virumaal (2006 – 2008) ja Tartumaal (2009), Erametsakeskuse piirkondliku kontrollispetsialistina (aastast 2008).

Olen valmis tegelema metsaomanikega lisaks Tartumaale veel Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, aga ka Valga-, Põlva- ja Võrumaal.

Olen valmis tegelema kõigi metsandust puudutavate probleemidega.

Miks ja millal peaks metsaomanik konsulendi poole pöörduma?

Eks ikka kõigepealt siis, kui leiate, et oma teadmistest puudu kipub jääda ja te ei ole rahul oma metsade majandamise praeguse seisuga.

On selge, et tänapäeval nõuab iga töö vastavat erialalist ettevalmistust. On Muidugi  osa metsaomanikke ka metsandusliku haridusega. Kas peaksime kõigile ülejäänud metsaomanikele andma erialase hariduse? Kindlasti ei ole see mõistlik ega reaalselt ka mitte teostatav. Iseenesestmõistetav, et riik kui riigimetsa omanik palkab oma metsi majandama vastava haridusega spetsialistid. Samas me teame, et Eestis on ca 80 000 erametsaomanikku. Enamus neist on väikemetsaomanikud. Selge on see, et ka väikese metsa majandamise juures on olulised vastavad erialalised teadmised.

Siin ongi lahenduseks metsakonsulendid. Metsaomanik saab endale konsulendi appi kutsuda, kui oma teadmistest väheks tundub jääma. Ka metsandusliku haridusega metsaomanikel võib tekkida küsimusi, millele vastuse leidmisel saab konsulent abiks olla – näiteks seaduste, maksustamise ja toetustega seonduv.

Pealegi on igal inimesel asjadele oma vaatenurk ja teise nurga alt vaadatuna võib nii mõnigi asi oma seni varjul olnud külgi näidata.

 Metsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav tegevus. 

Kohtumiseni konsultatsioonil!